zespól zabudowy jednorodzinnej

Ule w Balicach

Inwestor

Adres

Faza Projektu

Czas realizacji

prywatny

ul. Radziwiłłów
Balice

pozwolenie na budowę

projekt 2022

Inwestor:

prywatny

Adres:

ul. Radziwiłłów
Balice

Faza Projektu:

pozwolenie na budowę

Czas realizacji:

projekt 2022