Dom w Swoszowicach

dom z fińskich bali klejonych

Inwestor

Adres

Faza Projektu

Czas realizacji

prywatny

ul. siarczanogórska
Kraków

realizacja

2023

Inwestor:

prywatny

Adres:

ul. siarczanogórska
Kraków

Faza Projektu:

realizacja

Czas realizacji:

2023