Magnolii

współautor projektu: 4 Idea Karol Sitarski

Inwestor

Adres

Faza Projektu

Czas realizacji

prywatny

ul. Magnolii
Kraków

koncepcja, projekt budowlany

projekt: 2019

Inwestor:

prywatny

Adres:

ul. Magnolii
Kraków

Faza Projektu:

koncepcja, projekt budowlany

Czas realizacji:

projekt: 2019