Lecha

przebudowa, rozbudowa i nadbudowa

Inwestor

Adres

Faza Projektu

Czas realizacji

prywatny

ul. Lecha 6
Kraków

koncepcja, projekt budowlany

projekt 2020

Inwestor:

prywatny

Adres:

ul. Lecha 6
Kraków

Faza Projektu:

koncepcja, projekt budowlany

Czas realizacji:

projekt 2020