dom jednorodzinny

Dom w Niegowici

Inwestor

Adres

Faza Projektu

Czas realizacji

prywatny

Niegowić

pozwolenie na budowę, w trakcie realizacji

Pozwolenie na budowę 2023, realizacja 2023-

Inwestor:

prywatny

Adres:

Niegowić

Faza Projektu:

pozwolenie na budowę, w trakcie realizacji

Czas realizacji:

Pozwolenie na budowę 2023, realizacja 2023-