CZARNY DOM

Inwestor

Adres

Faza Projektu

Czas realizacji

PRYWATNY

UL. KLUSZEWSJKIEGO
KRAKÓW

KONCEPCJA, pozwolenie na budowę

2020

Inwestor:

PRYWATNY

Adres:

UL. KLUSZEWSJKIEGO
KRAKÓW

Faza Projektu:

KONCEPCJA, pozwolenie na budowę

Czas realizacji:

2020