Dom w Brennej II

dom z fińskich bali klejonych

Inwestor

Adres

Faza Projektu

Czas realizacji

prywatny

Brenna
ul. Nostrożny

w realizacji

projekt 2023, realizacja 2023-

Inwestor:

prywatny

Adres:

Brenna
ul. Nostrożny

Faza Projektu:

w realizacji

Czas realizacji:

projekt 2023, realizacja 2023-