Dom przy Borowego

Inwestor

Adres

Faza Projektu

Czas realizacji

prywatny

ul. Borowego
Kraków

koncepcja

koncepcja: 2014

Inwestor:

prywatny

Adres:

ul. Borowego
Kraków

Faza Projektu:

koncepcja

Czas realizacji:

koncepcja: 2014