Balice II

Inwestor

Adres

Faza Projektu

Czas realizacji

prywatny

Balice

w realizacji

projekt: 2019 realizacja: 2020

Inwestor:

prywatny

Adres:

Balice

Faza Projektu:

w realizacji

Czas realizacji:

projekt: 2019 realizacja: 2020